GWCN – Sogn og Fjordane får ny DR (distriktsrepresentant)!

Formelt får alle medlemmane av klubben heimehøyrande i Sogn og Fjordane mogelegheit til gi sin tilslutning til val av ny DR. Vi vil syte for at alle medlemmane får personleg informasjon på e-post med frist til midten av oktober til å gi sin tilslutning på valet eller andre innspel. Eksisterande DR, Sigurd Martin Årskaug har […]