Personvern

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Gold Wing Club Norway, heretter kalt «gwcn».
Gwcn er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger som samles inn på nettsidene gwcn.no

Informasjon innhentes og håndteres i overensstemmelse med bestemmelsene i GDPR (General Data Protection Regulation), den nye personvernsforordningen i EU

Personopplysninger som samles inn og lagres

Vi lagrer informasjon om
– Navn
– Kontaktinfo (som epost, postadresse, telefonnummer)
– Fødselsdato og kjønn
– Hvilke medlemskap, sykkel, medlemskaps historie
– Familierelasjoner (Ved Familiemedlemskap)

– Faktura- og betalingshistorikk

Hvordan informasjon innhentes?

Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider og i registreringsskjema i andre elektroniske klubbverktøy. Skjemaer kan være innmeldingsskjema, påmeldingsskjema til aktiviteter, innsamling av kontaktinfo på lister, epost osv.

Formålet med informasjonen som innhentes

–        Administrasjon av klubbens medlemmer og aktiviteter

–        Tilby god medlemsservice og info om relevante aktiviteter til rett medlem til rett tid

–        Administrere påmeldinger, betalinger mv

–        Følge opp lisenser, forsikringer mv

Trafikken på nettstedet måles med Google Analytics

Med Analytics kan vi analysere hvordan gwcn.no faktisk blir brukt.
Informasjonen som genereres av en slik cookie, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google Analytics bruker informasjonen til å lage enkle rapporter om bruksmønster osv. For oss er dette verdifull innsikt som gjør det enklere å forstå hva som fungerer og hva som ikke fungerer når vi skal videreutvikle tjenesten.
Google, som eier Google Analytics, kan også overføre informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble IP-adresse din med annen informasjon Google har om deg som bruker.
Les mer om hvordan Google Analytics samler inn og behandler data her.

Hvem behandler informasjonen?

Tilgang til personopplysninger er tilgangsstyrt. Klubbens tillitsvalgte som har behov for tilgang til data for å kunne utføre sin verv, vil få tilgang etter behov. Tilganger slettes når behovet er opphørt. Personer utenfor klubben vil ikke gis tilgang til personopplysninger. Unntaket for dette er representanter for systemeiere som nevnt i punktet under, for å ivareta support mv. Vi samarbeider med Inpercepta AS og har mottatt «Behandling av klubbens medlemsoplysninger» bekreftelse fra dette firma.  Inpercepta AS har ingen mulighet til å dele eller bruke opplysninger om Gwcn sine medlemmer.

Stripe
Betalingsløsningen vår Stripe benytter informasjonskapsler til å gjøre det enklere for brukere som vil betale med kort.
Alle betalingsopplysninger overføres kryptert fra gwcn til Stripe.
Les mer om hvordan Stripe behandler data her.

Hvor lagres informasjonen?

Innhentet informasjon lagres i vårt medlemssystem levert av Inpercepta AS. Medlemssystemet er del av WordPress webløsning.

Eposter lagres i vårt kommunikasjons-system som brukes til medlemskommunikasjon, MailChimp

Fakturerings- og betalingshistorikk lagres i vårt betalingssystem …………..

Kontaktinfo for Distrikts Representanter vises offentlig på gwcn nettsider.
Som Distrikts Representant bestemmer du selv hvilken kontakt informasjon som skal vises og denne er fristilt fra medlemsdatabasen.

Kontakt- og medlemsinfo lagres lokalt i passord- og tilgangsbaserte arkiver i klubbens datalager,
Klubben bruker Google Documents, Dropbox og WordPress til å lagre informasjon om medlemmer og klubbens drift.

Tredjeparts betalingssystemer

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående, kommersielle tredjeparter. Heller ikke klubbens partnere/sponsorer gis tilgang til medlemmers kontaktinfo.

Rettigheter

Som medlem og bruker av IT-systemene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

post@wordpress-751016-3226104.cloudwaysapps.com

Data behandlings ansvarlig er kubbens president; Svein Inge Rønning ( president@wordpress-751016-3226104.cloudwaysapps.com )