Alle Distrikts Representanter

stian-fosse
Stian
Fosse
DR Hordaland
finn-erik-boesen
Finn Erik
Bøesen
DR Rogalend
johan-arntsberg
Johan W
Arntsberg
DR Nordland Sør
ove-endrestad
Ove
Endrestad
DR Oppland
vegard_olaissen
Vegard Henning
Olaisen
DR Troms Midt/Nord
johannes-simonsen
Johannes
Simonsen
DR Finnmark
jonas-ekman
Jonas Henrik
Ekman
DR Telemark
kjell-thedorsen
Kjell G
Theodordsen
DR Østfold
morten-borgeud
Morten
Bogerud
DR Oslo/Akershus
nina-salte
Nina C
Salte
DR Vestfold
sigbjorn_troos
Sigbjørn
Troos
DR Haugaland
sigurd_aarskog
Sigurd Martin
Årskaug
DR Sogn og Fjordane
stig-pedersen
Stig
Pedersen
DR Sør Trøndelag
svein_olsen
Svein Arvid
Olsen
DR Agder Wings
terje-skjelstad
Terje
Skjelstad
DR Nord Trøndelag
trond-risaasen
Trond
Risåsen
Økonomiansvarlig/ DR Buskerud
troms_sor
John Hugo
Aandal
DR Troms Sør