Styret og funksjoner


Marianne Dalen

Sekretær
95963881
sekretaer@gwcn.noErik Akersveen

Økonomiansvarlig
92292291
okonomi@gwcn.noRoger Eltvik

Internasjonal Representant og GW Nytt medarbeider
99499702
interrep@gwcn.noÅge Jensen

Medlemskartotek
907 72 127
medlemskartotek@gwcn.noHåkon Trønnes

Redaktør GoldWing Nytt
906 67 548
gwnytt@gwcn.noMarit Brohaug

Webshop ansvarlig
41304870
gwshop@gwcn.noLeif-Harald Hesjevik

Vararepresentant til styret og Shop ansvarlig i Nord
90795804
vara@gwcn.no