Opplæringsvideoer

Her er en serie med opplæringsvideoer først og fremst tilegnet DistriktsRepresentanter, men også for andre funksjoner og medlemmer

Hvordan DR sender epost og nyhet til sine medlemmer

Videoen viser deg som DR som skal sende en melding om en nyhet til dine medlemmer i ditt distrikt. Meldingen går automatisk ut som en mail til alle som er registrert i distriktet.

Opprett en gjentaggende kalenderaktivitet

I denne videoen lærer du hvordan du sette opp en aktivitet som f.eks. gjentas hver 2.onsdag i måneden. 
En nyttig funksjon som brukes ved faste medlemsmøter.