Nytt arrangement

Tittel på aktivitet
Beskrivelse
Er dette et fast arrangement?
Et arrangement som for eksempel avholdes 1 gang i uken fast. Klikk på ‘Ja!
Hvilken dag og hvor ofte?
Legg inn f.eks ‘Hver onsdag’ eller ‘Hver første tirsdag i hver måned’
Start dato
Start tid
Slutt dato
SLUTT tid
STED
PRIS
Arrangør
Fylke
Maximum file size: 5 MB