Informasjon til medlemmer fra styret

Styret i GWCN er kjent med de negative ytringene på Facebook ang. styrets arbeid. Vi har valgt å ikke gå inn i diskusjonene på FB, da det er en uhensiktsmessig måte å drive organisasjonsarbeid på.

Saker som ønskes tatt opp i styret, kan sendes til styret på e-post og vil bli satt på dagsorden på førstkommende styremøte. Hvis noen ønsker å fremme mistillitsforslag, så kan det også gjøres i ordnede former etter vedtektene, ikke via avstemning på FB.

Vi kan også informere om at styret ikke har fratatt tidligere IR muligheten til å dra til Luxembourg. Han har selv valgt å ikke dra, uten at vi kjenner årsaken til hans valg. Det medfører heller ikke riktighet at Jan er DR-kontakt eller har ønske om å bli IR-kontakt. Styret vil opprette DR-kontakt, etter drøftelser på kommende DR-samling.

Styret legger frem regnskap over drift på årsmøtet, noe som blir tilgjengelig på GWCN sine sider for alle medlemmer. I tillegg blir alle referat fra styremøter også tilgjengelige, slik at medlemmene til enhver tid kan være kjent med hvilke saker som drøftes i styret og beslutningene som tas.

Årsmøteplattformen som ble valgt til Årsmøtet var, sett i ettertid, ikke den mest gunstige, men det var den som fremstod best da de ulike alternativene ble vurdert. Plattformen var brukt av OBOS og virket ok. At det i ettertid har kommet kritikk på løsningen hele styret stod bak, tar vi til etterretning, selv om flere medlemmer også fant løsningen tilfredsstillende.

Styret består av tillitsvalgte som ønsker å gjøre en god jobb for klubbens medlemmer. Når det kommer mange negative og til dels uriktige ytringer på FB fra enkelte medlemmer, setter det klubben i et dårlig lys, skader omdømmet og kan også få negative konsekvenser for våre annonsører. Det ser også ut som om støyen bidrar til at GW-kjørere som vurderer å melde seg inn ikke ønsker dette på grunn av støyen, samtidig som eksisterende medlemmer vurderer å melde seg ut.

Det er rett og slett trist å lese alt som blir skrevet.

At et par i styret har hatt kommunikasjonsproblemer er ikke til å stikke under en stol, men selv kommunikasjonsproblemer kan løses med kommunikasjon, ikke ved at noen trekker seg og går løs på den andre parten via FB.

Vi ønsker en god GWCN for nye og gamle medlemmer. Målet for klubben er fellesskap, samhold og trivsel. Alle er velkomne til å komme med initiativ til aktiviteter for medlemmene, som skaper nettopp; fellesskap, samhold og trivsel. Ta gjerne kontakt med din lokale DR. Vi gjør vårt beste, selv om vi alltid kan bli bedre.

For styret,

Svein-Inge Rønningen, president

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

3 kommentarer

 1. Hei kjære president.
  Og komme med direkte løgn er ikke greit synes jeg.
  På forrige møte fikk jeg klar beskjed i fra Leif Harald at det var full stopp av alle utbetalinger og at det var forespurt om jeg kunne stille digitalt.
  Det er også kommet i brevform i fra Økonomiansvarlig Leif Harald Hesjevik “Dette er bare en liten oppsummering på det økonomiske situasjonen for klubben og hvorfor jeg har stoppet all utgifter inn til videre.” datert 17.8.21.

  Roger

  1. Roger, det her er bare trist. Styret har aldri nektet deg å reise, men du ble bedt om å komme med oversikt over kostnader for opphold og fly. Det gjorde du ikke, hva er grunnen til det? Klart styret og økonomi må ha en viss oversikt over kostnader.

   Svein Inge

 2. Hei Roger

  Det ville vært fint hvis du leste hele brevet. Ja, det står at jeg stoppet alle utgiftene inn til videre, men det står også at dette er et tema på neste styremøte. Det er styret i fellesskap som bestemmer hvilke midler som skal gå hvor og ikke enkeltpersoner i styret. Styret fikk aldri drøftet dette skikkelig, da du valgte å fratre.

  Per dags dato er det ingen som har sendt inn en oversikt over hva de trenger/ønsker penger til. Når det kommer inn kan styret vurdere om det er nødvendige utgifter eller ikke.

  Da jeg skrev en oppsummering over den økonomiske situasjonen til styret gjorde jeg det fordi GWCN har en drastisk nedgang i inntektene. Budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet gir forventet inntekter og utgifter. Når inntektene ikke kommer som budsjettert, må vi redusere utgiftene, selv om de lå i budsjettet.

  Når det gjelder din reise til Luxemburg så ble det spurt om du kunne undersøke om møtet kunne gå digitalt. Dette fikk styret aldri svar på. Vi fikk heller ikke framlagt hva det ville koste klubben å sende en person til Luxemburg.

  Leif Harald Hesjevik

Legg igjen en kommentar