Informasjon fra styret om referat fra DR-møte 2018

Referatet fra DRsamling 2018 har dessverre ikke kommet styret i hende før desember 2019. Årsaken er uviss men styret har gjentatte ganger etterlyst referatet. Styret vil selvsagt hensynta punktene både fra DR-møtene i 2018 og 2019.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Legg igjen en kommentar