Godt nytt år fra styret

Til alle Goldwingere
Året 2020 har gitt oss mange nye utfordringer som vi ikke var i stand til å forestille oss konsekvensen av.
For oss i Goldwing-klubben har det betydd begrensninger i treff og sammenkomster, og lite eller ingen utenlandsturer grunnet restriksjoner.
For oss i styret har det betydd mange utfordringer med alt fra annullering av treffet i Mosjøen, jubileumsturen og junitreffet med årsmøte.
Viking run og Valletreffet ble heller ikke gjennomført.
I tillegg valgte Håkon Trønnes å avslutte sitt verv som redaktør for GW nytt. For oss betydde det atter et nytt problem som vi fikk å hanskes med. Men når vi ser tilbake på de mulighetene vi fikk å velge mellom synes det som vi har klart å manøvrere gjennom humpene, og gjort noen riktige valg som vil komme medlemmene til gode i årene som kommer.
Noen har gitt utrykk for sin misnøye på Facebook. Noen har valgt å ikke fornye medlemskapet, men kommentarene og utmeldelsene har vært færre enn vi regnet med.
Vi har fått noen tilbakemeldinger fra medlemmer som gir oss tommelen opp, og mener vi har gjort det rette i forhold til hva som blir og er trenden i forenings-sammenheng nå.
Det handler om å være synbar på den elektroniske plattformen og ha en rask informasjonsflyt.
Nå blir spennende å se hvor den fører oss. Her er mulighetene mange. Bare å bruke fantasien, ikke se begrensninger.
Vi i styret gleder oss til å ta fatt på det nye og spennende året 2021, og ser fram til å kunne møtes under andre og mer vante forhold. Forhåpentligvis som tenkt for 2020 sesongen.
Ta vare på hverandre, tenk positivt og se framover
Vi ønsker dere alle et godt nytt år.
Fra styret
Svein Inge
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Legg igjen en kommentar