Ny DR post med epost

[cred-form form=”ny-dr-post-nyhet-email” ]

Etter du klikker på “Publiser Nyhet” vil du på neste side velge om Nyheten skal sendes på epost sammen med link til alle medlemmer i distrikt(ene) du har valgt eller om den kun skal publiseres på nett.