Ny DR post med epost

[cred-form form=»ny-dr-post-nyhet-email» ]

Etter du klikker på «Publiser Nyhet» vil du på neste side velge om Nyheten skal sendes på epost sammen med link til alle medlemmer i distrikt(ene) du har valgt eller om den kun skal publiseres på nett.