DistriktsRepresentant
Epost: drbuskerud@gwcn.no
Telefon: 93403970

Trond har ansvaret for et stort distrikt fra Hurum til Geilo.

Men i tillegg er også Trond kontakt for medlemmer i både Vestfold og Telemark
Det er jo små avstander i forhold til langt der nord i landet vårt, men vi har jo utlyst stillingen som DistriktsRepresentant i begge fylkene. Det er nok av medlemmer der.

Resten av styret:


Åge Jensen

Medlemskartotek


Solveig Langmoen Kalbakk

Redaktør / Informasjonsansvarlig


Jan Brynjulf Sørensen

IT-ansvarlig og Styrerepresentant


Leif-Harald Hesjevik

Ansvarlig for Økonomi og WEB-Shop


Stein-Erik Karlsen

Sekretær