DistriktsRepresentant
Epost: drhaugaland@gwcn.no
Telefon: 95434463
Resten av styret:


Åge Jensen

Medlemskartotek


Solveig Langmoen Kalbakk

Redaktør / Informasjonsansvarlig


Jan Brynjulf Sørensen

IT-ansvarlig og Styrerepresentant


Leif-Harald Hesjevik

Ansvarlig for Økonomi og WEB-Shop


Stein-Erik Karlsen

Sekretær