Rolf Willy Gulbrandsen

Distrikts Representant
Epost: drosloakershus@gwcn.no
Telefon: 40407989
Resten av styret:


Leif-Harald Hesjevik

Vararepresentant til styret og Shop ansvarlig i Nord


Marit Brohaug

Webshop ansvarlig


Håkon Trønnes

Redaktør GoldWing Nytt


Åge Jensen

Medlemskartotek


Roger Eltvik

Internasjonal Representant og GW Nytt medarbeider


Jan Brynjulf Sørensen

IT-ansvarlig


Erik Akersveen

Økonomiansvarlig


Marianne Dalen

Sekretær