May Ruud

DistriktsRepresentant
Epost: drosloakershus@gwcn.no
Telefon: 94829539

May Ruud og Rolf W. Guldbrandsen styrer Oslo & Akershus sammen.
Vi kunne ikke se en bedre kombinasjon

Resten av styret:


Marianne Dalen

Sekretær


Erik Akersveen

Økonomiansvarlig


Jan Brynjulf Sørensen

IT-ansvarlig


Roger Eltvik

Internasjonal Representant og GW Nytt medarbeider


Åge Jensen

Medlemskartotek


Håkon Trønnes

Redaktør GoldWing Nytt


Marit Brohaug

Webshop ansvarlig


Leif-Harald Hesjevik

Distriktsrepresentant, Vararepresentant til styret og Shop ansvarlig i Nord