Marianne Dalen

Sekretær
Epost: sekretaer@gwcn.no
Telefon: 95963881

Vår sekretær som har full oversikt over hva som ble sagt til enhver tid.

Resten av styret:


Erik Akersveen

Økonomiansvarlig


Jan Brynjulf Sørensen

IT-ansvarlig


Roger Eltvik

Internasjonal Representant og GW Nytt medarbeider


Åge Jensen

Medlemskartotek


Håkon Trønnes

Redaktør GoldWing Nytt


Marit Brohaug

Webshop ansvarlig


Leif-Harald Hesjevik

Distriktsrepresentant, Vararepresentant til styret og Shop ansvarlig i Nord