Jan Brynjulf Sørensen

IT-ansvarlig
Epost: it-ansvarlig@gwcn.no
Telefon: 94196572

Over snittet engasjert pensjonist i klubbens ve og vel. Har arbeidet med IT siden 70 tallet. Lever etter 3 leveregler:

1.) Den største glede er å glede andre
2.) Det kommer ingen ting inn i en lukket hånd
3.) Du kan ikke hoppe over en kløft i to sprang

Husk at det finnes ikke noe som heter at vi har problemer. Det er uløste muligheter

Resten av styret:


Leif-Harald Hesjevik

Vararepresentant til styret og Shop ansvarlig i Nord


Marit Brohaug

Webshop ansvarlig


Håkon Trønnes

Redaktør GoldWing Nytt


Åge Jensen

Medlemskartotek


Roger Eltvik

Internasjonal Representant og GW Nytt medarbeider


Erik Akersveen

Økonomiansvarlig


Marianne Dalen

Sekretær