Medlemskartotek
Epost: medlemskartotek@gwcn.no
Telefon: 907 72 127
Resten av styret:


Solveig Langmoen Kalbakk

Redaktør / Informasjonsansvarlig


Roger Eltvik

Internasjonal Representant og GW Nytt medarbeider


Jan Brynjulf Sørensen

IT-ansvarlig og Vararepresentant


Obed G. Dyre

DR-kontakt


Leif-Harald Hesjevik

Ansvarlig for Økonomi og WEB-Shop


Stein-Erik Karlsen

Sekretær