GOLDWING NYTT

Hareides departement spanderer

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Godt nytt for alle motorsyklister. Det blir ikke uventede hull i veien som skal ta din oppmerksomhet når utbedringene er ferdigstilt.

– Fylkesvegane treng eit løft. Det har vi signalisert i ny Nasjonal transportplan og vi viste det allereie gjennom budsjettforhandlingane for 2020 og 2021. No følger vi opp desse forhandlingane og fordeler om lag 400 millionar kroner ekstra til vedlikehald av fylkesvegar. Det vil gi betre vegar for folk og næringstransport i heile Noreg, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet 8. april 2021.

– Dette kjem i tillegg til dei prosjekta og tiltaka som allereie er planlagt for 2021 av fylkeskommunane. Mange stader er det eit stort behov for oppgradering, og no kjem det meir pengar, sier Knut Arild Hareide.

Fylkeskommunene har ansvaret for fylkesvegene, og det er altså de som nå får et ekstra løft før sommeren.

Det er i forbindelse med koronakrisen at det ble bevilget ekstra midler til veiene, rett før jul 2020. Etter forhandlinger med FrP gikk dette i boks. Det er ikke krav om at de berørte kommunene må stille med egne midler.

Statens vegvesen har fordelt pengene etter fylke, og ikke prosjekt og tiltak, fordi det kan komme endringer gjennom året.

 

Fylke / Tilskot:

Viken – ca. 41 mill. kr

Oslo – ca. 1,4 mill. kr

Innlandet – ca. 25 mill. kr

Vestfold og Telemark – ca. 29 mill. kr

Agder – ca. 29 mill. kr

Rogaland – ca. 17 mill. kr

Vestland – ca. 76 mill. kr

Møre og Romsdal – ca. 40 mill. kr

Trøndelag – ca. 28 mill. kr

Nordland – ca. 57 mill. kr

Troms og Finnmark – ca. 57 mill. kr

La oss håpe på gode og flate veier gjennom sommeren!

 

(Foto øverst: Tor Livius Midtbø/SD)

Legg igjen en kommentar

Logg inn for GWCN medlemmer