Viktig info fra Shoppen

Legger man noe av julehandelen sin til klubbens nettbutikk kommer det her informasjon fra Shopansvarlige om siste frist for bestilling dersom man ønsker varene frem før jul. Siste frist for sending er 15.desember.

GWCN – Sogn og Fjordane får ny DR (distriktsrepresentant)!

Formelt får alle medlemmane av klubben heimehøyrande i Sogn og Fjordane mogelegheit til gi sin tilslutning til val av ny DR. Vi vil syte for at alle medlemmane får personleg informasjon på e-post med frist til midten av oktober til å gi sin tilslutning på valet eller andre innspel. Eksisterande DR, Sigurd Martin Årskaug har […]

Rægetreffet

GWCN Agder Wings Inviterer til Rægetreffet  14. – 16. Juni 2024 på Hove Leirsenter – i  Arendal. Agde Wings gjentar suksessen fra tidligere år, og ønsker deg hjertelig velkommen til årets Rægetreff. Rægetreffet er et merketreff for Honda GoldWing, Valkyrie / Rune kjørere. Treffet  skal foregå på Hove Leirsenter på Tromøya – 11km fra Arendal. […]