Velkommen til GoldWing Club Norway sine klubbsider!

Fellesskap - Samhold - Trivsel

Goldwing Club Norway (GWCN) er et fellesskap som deler en lidenskap for Honda Goldwing, Valkyrie og Rune motorsykler.
Klubben samler entusiaster fra hele Norge som elsker den unike kombinasjonen av komfort, kraft og stil som Goldwing, Valkyrie og Rune tilbyr.

GWCN tilbyr en rekke aktiviteter for medlemmene sine, inkludert gruppeturer, treff, arrangementer og vi har vårt eget medlemsblad!

Goldwing klubben har også egen Shop, denne er åpen for ALLE, besøk https://shop.gwcn.no/

Ønsker du medlemsskap i GWCN? Trykk på knappen BLI MEDLEM øverst på siden her. Du er hjertelig velkommen!

Goldwing Klubben er et fellesskap av entusiaster som deler en lidenskap for Honda Goldwing motorsykler. Klubben samler ryttere fra hele Norge som elsker den unike kombinasjonen av komfort, kraft og stil som Goldwing tilbyr.

Goldwing Klubben tilbyr en rekke aktiviteter for medlemmene sine, inkludert gruppeturer, treff og arrangementer.

Legg til din overskrift her

KALENDER

Faste treff

Storebaug
Samling over kopp kaffe på Storebaug Hotell og Kro
Kl: 16:30
Kl: 20:00
Sted: Storebaug Hotell
Arrangør: GWCN avd. Østfold
Screenshot-2023-10-10-19.20.42
Kaffemøte Oslo/Akershus
Kl: 18:00
Kl: 20:00
Sted: Meierigården, Lørenfallet
Arrangør: GWCN Oslo/Akershus
Screenshot 2024-02-28 20.46.11
Medlemsmøte GWCN Hordaland
4. mars 2024
Kl: 17:00
TIl: 22. april 2024
Kl: 19:00
Sted: Egon på Horisont i Åsane
Arrangør: GWCN HORDALAND
Screenshot 2024-02-28 20.47.34
Kommende torsdagstreff på Akdal kro
7. mars 2024
Kl: 17:00
Arrangør: GWCN Haugaland
Bilde-langebru
Medlemsmøte GWCN Buskerud
28. august 2024
Kl: 18:00
TIl: 28. august 2024
Kl: 21:00
Sted: Langebru Gjestegård
Laster flere kalender oppføringer...

Arrangement

goldwing-club-norway-paa-reisetreff.jpg
Internasjonalt treff i Norge
1. august 2024
Kl: 12:00
TIl: 4. august 2024
Arrangør: Goldwing Club Norway
Laster flere kalender oppføringer...

Klubbens formål

Gold Wing Club Norway er en landsomfattende merkeklubb som ble stiftet i 1980. Den har som formål å samle GoldWing-kjørere i Norge og fremme deres interesser. Klubbens organisasjon.

Gold Wing Club Norway ble stiftet i 1980 med formål om å samle Gold Wing kjørere i Norge (senere også inkludert Vaklyrie og Rune), og fremme deres interesse

Klubben ledes av et styre bestående av 4-6 personer. I tillegg har klubben i dag lokale distriktsrepresentanter (DR) som har til oppgave å være et bindeledd mellom styret i Gold Wing – klubben og medlemmene.

DR’ene har også som oppgave å organisere fellesturer, møter og andre aktiviteter for medlemmene i sitt distrikt. Navnet på styrets representanter og distriktsrepresentantene finnes i klubbens digitale nyhetssider,  Klubben er tilsluttet Norsk MotorCykkel Union (NMCU) og GoldWing European Federation (GWEF).

Nyhetssidene GoldWing-Nytt 

GoldWing-Nytt utgis 4 ganger i året for  medlemmene. Disse produseres digitalt.  Utgave nr 2 og 4 lages også i papirutgave. 

Medlemskap gir også redusert innmeldingsavgift på GWEF -treff.

Medlem i GWEF

Gjennom GWEF (GoldWing European Federation) deltar klubben i et europeisk fellesskap med over 15 000 medlemmer.

GWEF

Er en felles GoldWing klubb for hele Europa hvor hvert enkelt land er representert med sin internasjonale representant. GWEF samordner datoene for de internasjonale treffene og andre arrangementer som det enkelte medlemsland arrangerer. GWEF har også representanter som arbeider for å ivareta motorsyklistenes interesser i en felles europeisk sammenheng. GWEF har 26 medlemsland i Europa.