Innlegg av Lise Køpke

Sesongen er startet – EU kontrollen er bestått

  En merkedag for triken min. Er den den eneste triken i landet som er registrert som bil og dermed har full  årsavgift og EU kontroll? Ikke vet jeg, men det var mange tanker som raste gjennom hodet mitt da…


Våren er kommet – med årets første tur 2013

Det har kriblet i kroppen til mange av oss en god stund nå, og det viser seg tydeig av aktiviteten i distriktet. i klubbhuset blir en nylakkert henger montert og en «nyinnkjøpt» 1800 får noen nye elementer og nytt ledningsnett…Legge til ny konto i Live Mail

Når du har startet epostprogrammet vil du se følgende skjermbilde (om ikke se neste bilde). Trykk på «Legg til e-postkonto» om du ikke hadde forrige bilde, klikk på «verktøy» menyen Velg «Kontoer« Klikk på «Legg til …» knappen Angi «din…


Legg inn ny artikkel

Logg på med brukernavn og passord som du har fått tilsendt på gwcn.no mailen. Velg «Legg inn ny artikkel her» Skriv inn ønsket tittel i feltet «overskrift» Du kan enten skriv inn en kort tekst i «tekst» feltet eller klikke…


Mailkonto i Outlook

I Outlook programvindu velg «Fil» Klikk på menyvalget «informasjon« Klikk på «legg til ny konto« I dialogboksen, klikk i nederste valget «Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt« Klikk «Neste» I neste dialogboks, la øverste valget stå og klikk «Neste» I…


Alle stillingsinstruksene

Alle som inne har verv eller funksjoner i klubben, har regler å forholde seg til. GWCN har vedtekter som regulerer hvem det rapporteres til, hvilke ansvarsområder den enkelte har, hvilke oppgaver som tillegger de forskjellige verv og funksjoner. Disse er…


Webmaster

Stillingsinstruks – Webmaster Skrevet av: BVG Godkj. av: Styret Utgave nr: 2 Gjelder fra:  20.04.08 Side nr: 1/1 Dok.nr.       7-02.1 Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: Sekretær 2 år Eventuell web-medarbeider Tilsettes av styret   Formål med stillingen:…


Medlemskartotek

Stillingsinstruks – Medlemskartotek Skrevet av: BRH Godkj. av: Styret Utgave nr: 3 Gjelder fra: 19.04.2009 Side nr: 1/1 Dok.nr.       6-02.1 Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: DR-Kontakt 2 år Ingen Tilsettes av styret   Formål med stillingen: Ajourføre…


Klubbshop

Stillingsinstruks – Klubbshop Skrevet av: BES Godkj. av: Styret Utgave nr: 3 Gjelder fra: 19.04.09 Side nr: 1/1 Dok.nr.       5-02.1 Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: Økonomiansvarlig 2 år Produktgruppe Tilsettes av styret   Formål med stillingen: Kjøpe…